Kompensacja mocy biernej, filtry aktywne

Oferujemy zarówno klasyczne układy z kondensatorami i dławikami jak i układy energoelektroniczne – kompensatory statyczne i filtry.

Oszczędność i precyzja

Kompensacja mocy biernej, filtry aktywne

W obecnych czasach, przy rosnących cenach energii – zarówno czynnej jak i biernej, kompensacja mocy biernej ma sens ekonomiczny nawet przy kilku mVarh miesięcznie. 
Oferujemy zarówno klasyczne układy z kondensatorami i dławikami jak i układy energoelektroniczne – kompensatory statyczne i filtry.


Pierwszym krokiem, który podejmujemy przy kompensacji energii biernej, jest pomiar analizatorem jakości zasilania oraz analiza zebranych faktur za energię. Sprawdzamy, jakie rozwiązanie będzie najskuteczniejsze oraz po jakim czasie inwestycja się zwróci.

Dokumentacja i certyfikaty

Certyfikaty producentów

Rozdzielnice elektryczne dostarczamy w pełni wyposażone. W zakresie dostawy Klient otrzymuje:

  • Dokumentację powykonawczą
  • Niezbędne certyfikaty i protokoły z badań odbiorczych
  • Nasze rozdzielnice są zawsze wyosażone w komplet wkładek topikowych

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24h,
7 dni w tygodniu.