Rozdzielnice średniego napięcia

Dostarczamy nowe oraz rozbudowujemy istniejące rozdzielnice średniego napięcia. Współpracujemy między innymi z firmą Schneider Electric – SM6, RM6 oraz ABB – SafeRing, Unisec.

Prefabrykacja rodzielnić średniego napięcia

Rozdzielnice Średniego Napięcia

Dostarczamy nowe oraz rozbudowujemy istniejące rozdzielnice średniego napięcia. Współpracujemy między innymi z firmą Schneider Electric – SM6, RM6 oraz ABB – SafeRing, Unisec.


Dostarczamy zarówno nowe rozdzielnice na potrzeby nowo powstających obiektów,  jak również przebudowujemy lub wymieniamy rozdzielnice istniejące.

Dokumentacja i certyfikaty

Certyfikaty producentów

Rozdzielnice elektryczne dostarczamy w pełni wyposażone. W zakresie dostawy Klient otrzymuje:

  • Dokumentację powykonawczą
  • Niezbędne certyfikaty i protokoły z badań odbiorczych
  • Nasze rozdzielnice są zawsze wyosażone w komplet wkładek topikowych

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24h,
7 dni w tygodniu.